Opłaty

80 zł

Opłata rekrutacyjna na studia stacjonarne i niestacjonarne dla wszystkich kierunków/specjalności z wyjątkiem kierunku jazz i muzyka estradowa.

150 zł

Opłata rekrutacyjna za studia stacjonarne i niestacjonarne dla kierunku jazz i muzyka estradowa.

studia stacjonarne - 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 banku PKO BP S.A. o/Nysa
studia niestacjonarne - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 banku PKO BP S.A. o/Nysa

W tytule przelewy należy podać imię i nazwisko oraz kierunek studiów.

 #profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u