Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Untitled Document

 

80 zł

Opłata na studia stacjonarne i niestacjonarne dla wszystkich kierunków/specjalności z wyjątkiem kierunku jazz i muzyka estradowa.

150 zł

Opłata za studia stacjonarne i niestacjonarne dla kierunku jazz i muzyka estradowa.

studia stacjonarne - 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 banku PKO BP S.A. o/Nysa
studia niestacjonarne - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 banku PKO BP S.A. o/Nysa

W tytule przelewy należy podać imię i nazwisko oraz kierunek studiów.

 

Ostatnia aktualizacja 23.06.2016
 
stat4u