Algorytm przeliczania wyników prowadzonych obliczeń na punktację tworzącą ranking kandydatów

W przypadku kandydatów zdających maturę według nowych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30 % punktów.

Dla kandydatów zdających egzamin maturalny przed rokiem 2007, do obliczeń bierze się wynik egzaminu z poziomu dającego kandydatowi większą liczbę punktów.

Dla kandydatów zdających egzamin maturalny w roku 2007, do obliczeń bierze się wynik egzaminu ze zdawanego poziomu.

W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad, do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.

Ustala się następujący algorytm przeliczania wyników prowadzonych obliczeń na punktację tworzącą ranking kandydatów:

 • dla świadectw, gdzie występuje ocenianie punktowe egzaminu maturalnego (nowa matura), procenty punktów uzyskane na egzaminie maturalnym przeliczane są według zasady:
  • dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt,
  • dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycznych 1% = 2 punkty,
 • dla świadectw, gdzie występują jedynie oceny (stara matura), oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30  
dostateczna (3) 75 dostateczna (3) 75
dobra (4) 120 dobra (4) 140
bardzo dobra (5) 165 bardzo dobra (5) 200
celująca (6) 200    

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

W przypadku kandydatów z dyplomem IB International Baccalaureat, wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie.

Ustala się następujący sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie przeprowadzonym w ramach programu Matury Międzynarodowej

Poziom SL Punkty Poziom HL Punkty
7 100 7 200
6 86 6 170
5 72 5 140
4 58 4 110
3 44 3 80
2 30 2 60
1 0 1 30

W przypadku kandydatów z dyplomem EB European Baccalaureate, wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie.

Ustala się następujący sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie przeprowadzonym w ramach programu Matury Europejskiej

Egzamin EB Punkty
9,00 ÷ 10,00 100
8,00 ÷ 8,95 90
7,00 ÷ 7,95 75
6,00 ÷ 6,95 60
5,00 ÷ 5,95 45
4,00 ÷ 4,95 30

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów, za wyjątkiem kierunku Jazz i muzyka estradowa, gdzie do wyniku brane są punkty uzyskane za egzamin wstępny.

Aby podjąć studia należy zdać maturę z dowolnych przedmiotów. Możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku nie wiąże się z koniecznością zdania konkretnych przedmiotów na maturze – szczegóły tutaj: Warunki i limity przyjęćKierunki studiów:

STUDIA I STOPNIA (licencjackie i inżynierskie)

 • architektura  (inżynier)
  - program Podwójnych Dyplomów / Double Diploma z Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
  - specjalność architektura i urbanistyka
  - specjalność konserwacja i ochrona zabytków
  - specjalność architektura i urbanistyka w języku angielskim
  - specjalność architektura światła
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność penitencjarystyka (nowość)
  - specjalność bezpieczeństwo ekonomiczne
  - specjalność bezpieczeństwo systemów informatycznych
  - specjalność kryminologia i kryminalistyka
  - specjalność zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • dietetyka
  - specjalność dietetyka administracyjna
  - specjalność dietetyka kliniczna
  - specjalność dietetyka sportowa
  - specjalność psychodietetyka (nowość)
 • filologia
  - specjalność filologia angielska
  - specjalność filologia germańska
 • finanse i rachunkowość
  - specjalność finanse przedsiębiorstw
  - specjalność rachunkowość i kontrola finansowa
 • informatyka  (inżynier)
  - specjalność bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
  - specjalność gry komputerowe i multimedia
  - specjalność systemy internetowe
  - specjalność systemy i sieci komputerowe
 • jazz i muzyka estradowa
  - specjalność realizacja dźwięku
  - specjalność wokalistyka lub instrumentalistyka
  - specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej
 • kosmetologia
  - specjalność chemia i technologia kosmetyków
  - specjalność kosmetologia specjalistyczna
 • pielęgniarstwo (tylko studia stacjonarne)
 • psychofizyczne kształtowanie człowieka
  - specjalność trener osobisty
  - specjalność rekreacja psychoruchowa
  - specjalność trener przygotowania motorycznego (nowość)
 • ratownictwo medyczne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (inżynier)
  - specjalność automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
  - specjalność inżynieria jakości
  - specjalność zarządzanie innowacjami i projektami
  - specjalność zarządzanie produkcją i usługami

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  - specjalność służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
  - specjalność bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • pielęgniarstwo


#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u