Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Algorytm przeliczania wyników prowadzonych obliczeń na punktację tworzącą ranking kandydatów

Ustala się następujący algorytm przeliczania wyników prowadzonych obliczeń na punktację tworzącą ranking kandydatów:

  • dla świadectw, gdzie występuje ocenianie punktowe egzaminu maturalnego (nowa matura), procenty punktów uzyskane na egzaminie maturalnym przeliczane są według zasady:
    • dla poziomu podstawowego 1% = 1 punkt,
    • dla poziomu rozszerzonego, jednego poziomu egzaminu oraz dla poziomu klas dwujęzycznych 1% = 2 punkty,
  • dla świadectw, gdzie występują jedynie oceny (stara matura), oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)
Punkty za ocenę
dopuszczająca (2)
30
 
dostateczna (3)
75
dostateczna (3)
75
dobra (4)
120
dobra (4)
140
bardzo dobra (5)
165
bardzo dobra (5)
200
celująca (6)
200
 

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

W przypadku kandydatów z dyplomem IB International Baccalaureat, wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie.

Ustala się następujący sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie przeprowadzonym w ramach programu Matury Międzynarodowej
Poziom SL

Punkty

Poziom HL
Punkty
7
100
7
200
6
86
6
170
5
72
5
140
4
58
4
110
3
44
3
80
2
30
2
60
1
0

1

30

Wynik umiejscawiający kandydata na liście rankingowej jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów, za wyjątkiem kierunku Jazz i muzyka estradowa, gdzie do wyniku brane są przede wszystkim punkty uzyskane za egzamin wstępny (0,75 egzamin + 0,25 konkurs świadectw).

Ostatnia aktualizacja 26.05.2017
 
stat4u