Untitled Document

UWAGA !

Rejestrację uznaje się za wiążąca po:

 1. Wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych w systemie rejestracji elektronicznej i wyborze kierunku studiów.
  W przypadku problemów z rejestracją on-line należy zgłosić się ze świadectwem maturalnym oraz dowodem osobistym do Sekretariatu Rekrutacji (ul.Chodowieckiego 4, Nysa, p.210), gdzie rejestracji dokona pracownik Uczelni.
 2. Wniesieniu na podane konto opłaty rekrutacyjnej.
 3. Złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w Sekretariacie Rekrutacji.

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 01.06.2020
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 01.06.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 20.07.2020 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 21.07.2020 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 23.07.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 23.07.2020 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 63/2018/2019 z dnia 31.05.2019 r., rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 24.07.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 24.08.2020 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 25.08.2020 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 27.08.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 27.08.2020 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 63/2018/2019 z dnia 31.05.2019 r., rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 28.08.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 29.09.2020 godz. 10.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 29.09.2020 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 29.09.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 29.09.2020 godz. 18.00

SPRAWDZIANY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW

Terminy, w których odbędą się sprawdziany znajomości języka polskiego u cudzoziemców planujących podjęcie studiów w PWSZ w Nysie prowadzonych w języku polskim:
I etap rekrutacji: 21.07.2020 godz. 10.00
II etap rekrutacji: 25.08.2020 godz. 10.00
III etap rekrutacji: 29.09.2020 godz. 10.00


Aby podjąć studia należy zdać maturę z dowolnych przedmiotów. Możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku nie wiąże się z koniecznością zdania konkretnych przedmiotów na maturze – szczegóły tutaj: Warunki i limity przyjęćKierunki studiów:

STUDIA I STOPNIA (licencjackie i inżynierskie)

 • architektura  (inżynier)
  - program Podwójnych Dyplomów / Double Diploma z Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
  - specjalność architektura i urbanistyka
  - specjalność konserwacja i ochrona zabytków
  - specjalność architektura i urbanistyka w języku angielskim
  - specjalność architektura światła
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność penitencjarystyka (nowość)
  - specjalność bezpieczeństwo ekonomiczne
  - specjalność bezpieczeństwo systemów informatycznych
  - specjalność kryminologia i kryminalistyka
  - specjalność zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • dietetyka
  - specjalność dietetyka administracyjna
  - specjalność dietetyka kliniczna
  - specjalność dietetyka sportowa
  - specjalność psychodietetyka (nowość)
 • filologia
  - specjalność filologia angielska
  - specjalność filologia germańska
 • finanse i rachunkowość
  - specjalność finanse przedsiębiorstw
  - specjalność rachunkowość i kontrola finansowa
 • informatyka  (inżynier)
  - specjalność bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
  - specjalność gry komputerowe i multimedia
  - specjalność systemy internetowe
  - specjalność systemy i sieci komputerowe
 • jazz i muzyka estradowa
  - specjalność realizacja dźwięku
  - specjalność wokalistyka lub instrumentalistyka
  - specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej
 • kosmetologia
  - specjalność chemia i technologia kosmetyków
  - specjalność kosmetologia specjalistyczna
 • pielęgniarstwo (tylko studia stacjonarne)
 • psychofizyczne kształtowanie człowieka
  - specjalność trener osobisty
  - specjalność rekreacja psychoruchowa
  - specjalność trener przygotowania motorycznego (nowość)
 • ratownictwo medyczne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (inżynier)
  - specjalność automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
  - specjalność inżynieria jakości
  - specjalność zarządzanie innowacjami i projektami
  - specjalność zarządzanie produkcją i usługami

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  - specjalność służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
  - specjalność bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • pielęgniarstwo


#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u