Untitled Document

UWAGA !

Rejestrację uznaje się za wiążąca po:

  1. Wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych w systemie rejestracji elektronicznej i wyborze kierunku studiów.
    W przypadku problemów z rejestracją on-line należy zgłosić się ze świadectwem maturalnym oraz dowodem osobistym do Sekretariatu Rekrutacji (ul.Chodowieckiego 4, Nysa, p.210), gdzie rejestracji dokona pracownik Uczelni.
  2. Wniesieniu na podane konto opłaty rekrutacyjnej.
  3. Złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w Sekretariacie Rekrutacji.

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy rekrutacji:

Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 01.06.2020
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 01.06.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 25.08.2020 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 26.08.2020 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 27.08.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 27.08.2020 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 28.08.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 22.09.2020 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 23.09.2020 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 24.09.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 24.09.2020 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 25.09.2020
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 16.10.2020 godz. 10.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 16.10.2020 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 16.10.2020
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 16.10.2020 godz. 15.00

SPRAWDZIANY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW

Terminy, w których odbędą się sprawdziany znajomości języka polskiego u cudzoziemców planujących podjęcie studiów w PWSZ w Nysie prowadzonych w języku polskim:
I etap rekrutacji: 26.08.2020 godz. 10.00
II etap rekrutacji: 23.09.2020 godz. 10.00
III etap rekrutacji: 16.10.2020 godz. 10.00
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u