Untitled Document

UWAGA !

Rejestrację uznaje się za wiążąca po:

  1. Wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych w systemie rejestracji elektronicznej i wyborze kierunku studiów.
    W przypadku problemów z rejestracją on-line należy zgłosić się ze świadectwem maturalnym oraz dowodem osobistym do Sekretariatu Rekrutacji (ul.Chodowieckiego 4, Nysa, p.210), gdzie rejestracji dokona pracownik Uczelni.
  2. Wniesieniu na podane konto opłaty rekrutacyjnej.
  3. Złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w Sekretariacie Rekrutacji.

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 01.06.2018
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 01.06.2018
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 23.07.2018 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 24.07.2018 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 26.07.2018
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 26.07.2018 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 127/2016/2017 z dnia 26.05.2017 r., w dniu 26.07.2018 r. rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 27.07.2018
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 27.08.2018 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 28.08.2018 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 30.08.2018
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 30.08.2018 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 127/2016/2017 z dnia 26.05.2017 r., w dniu 30.08.2018 r. rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 31.08.2018
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 17.09.2018 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 18.09.2018 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 20.09.2018
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 20.09.2018 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 127/2016/2017 z dnia 26.05.2017 r., w dniu 20.09.2018 r. rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 21.09.2018
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 08.10.2018 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 09.10.2018 godz. 10.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych 11.10.2018
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 11.10.2018 godz. 18.00

SPRAWDZIANY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW

Terminy, w których odbędą się sprawdziany znajomości języka polskiego u cudzoziemców planujących podjęcie studiów w PWSZ w Nysie prowadzonych w języku polskim:
I etap rekrutacji: 24.07.2018 godz. 10.00
II etap rekrutacji: 28.08.2018 godz. 10.00
III etap rekrutacji: 18.09.2018 godz. 10.00
IV etap rekrutacji: 09.10.2018 godz. 10.00
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u