Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Untitled Document

UWAGA !

Rejestrację uznaje się za wiążąca po:

  1. Wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych w systemie rejestracji elektronicznej i wyborze kierunku studiów.
    W przypadku problemów z rejestracją on-line należy zgłosić się ze świadectwem maturalnym oraz dowodem osobistym do Sekretariatu Rekrutacji (ul.Chodowieckiego 4, Nysa, p.210), gdzie rejestracji dokona pracownik Uczelni.
  2. Wniesieniu na podane konto opłaty rekrutacyjnej.

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Rozpoczęcie rekrutacji
na studia stacjonarne i niestacjonarne

01.06.2017
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej
01.06.2017
Zakończenie rejestracji elektronicznej
14.07.2017 godz. 13.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa)
17.07.2017 godz. 10.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
18.07.2017 godz. 16.00
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
od 19.07.2017 godz. 8.00
do 26.07.2017 godz. 16.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych
27.07.2017
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego
27.07.2017 godz. 18.00

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 72/2015/2016 z dnia 20.05.2016 r., w dniu 27.07.2017 r. rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej
28.07.2017
Zakończenie rejestracji elektronicznej
18.08.2017 godz. 13.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa)
21.08.2017 godz. 10.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
22.08.2017 godz. 16.00
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
od 23.08.2017 godz. 8.00
do 29.08.2017 godz. 16.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych
30.08.2017
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego
30.08.2017 godz. 18.00

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 72/2015/2016 z dnia 20.05.2016 r., w dniu 30.08.2017 r. rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej
31.08.2017
Zakończenie rejestracji elektronicznej
na kierunek jazz i muzyka estradowa

08.09.2017 godz. 13.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa)
11.09.2017 godz. 10.00
Zakończenie rejestracji elektronicznej
na pozostałe kierunki

13.09.2017 godz. 16.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
14.09.2017 godz. 16.00
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
od 15.09.2017 godz. 8.00
do 19.09.2017 godz. 16.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych
20.09.2017
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego
20.09.2017 godz. 18.00

 

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, o których mowa w pkt I.5 oraz II.5 uchwały Senatu PWSZ w Nysie Nr 72/2015/2016 z dnia 20.05.2016 r., w dniu 20.09.2017 r. rekrutacja na odpowiednie kierunki zostaje przedłużona według poniższego harmonogramu.

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej
21.09.2017
Zakończenie rejestracji elektronicznej
06.10.2017 godz. 13.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa)
09.10.2017 godz. 10.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
10.10.2017 godz. 16.00
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
od 11.10.2017 godz. 8.00
do 17.10.2017 godz. 16.00
Posiedzenia instytutowych komisji rekrutacyjnych
18.10.2017
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego
18.10.2017 godz. 18.00

 

SPRAWDZIANY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW

Terminy, w których odbędą się sprawdziany znajomości języka polskiego u cudzoziemców planujących podjęcie studiów w PWSZ w Nysie prowadzonych w języku polskim :
I etap rekrutacji: 17.07.2017 godz. 10.00
II etap rekrutacji: 21.08.2017 godz. 10.00
III etap rekrutacji: 11.09.2017 godz. 10.00
IV etap rekrutacji: 09.10.2017 godz. 10.00

 

 

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty rekrutacyjne można składać w Sekretariacie Rekrutacji
Budynek A.
ul. Chodowieckiego 4, sala 210,
48-300 Nysa,
tel. 77 447 48 49, 409 08 67

rekrutacja@pwsz.nysa.pl
www.uczelnia.nysa.pl
Ostatnia aktualizacja 11.01.2017
 
stat4u