Kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka - specjalność trener osobistySPECJALNOŚCI:
- trener osobisty
- rekreacja psychoruchowa

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- teoria i metodyka aktywności fizycznej
- fitness
- trening wytrzymałościowy i siłowy
- trening funkcjonalny
- rekreacja
- fizjologia wysiłku fizycznego
- antropomotoryka
- organizacja i marketing sportu i rekreacji
- psychologia ogólna
- psychologia aktywności fizycznej
- techniki wspierające rozwój psychofizyczny człowieka
- indywidualne programy treningowe
- techniki relaksacyjne z elementami jogi
- żywienie
- technologia żywności i towaroznawstwo

PRAKTYKI:
łącznie 13 tygodni praktyk (praktyki po I i II roku studiów)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
w czasie studiów student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych (związanych z kierunkiem kształcenia) w wybranej przez siebie firmie/instytucji na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do jednej z uczelni partnerskich

PO STUDIACH:
- wykonywanie zawodu trenera osobistego wyposażonego w wiedzę i umiejętności zapewniające profesjonalną pracę – trening psychofizyczny z każdym człowiekiem indywidualnie
- praca w klubach sportowych i rekreacyjnych, fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych
- kontynuacja studiów na poziomie magister- skim w kraju lub za granicą


Nowatorski kierunek studiów - psychofizyczne kształtowanie człowieka - uczy świadomego i celowego oddziaływania aktywności fizycznej, poprzez różnorodne formy ruchowe, dostosowane do możliwości, gustu i oczekiwań, na zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i sprawność umysłu. Celem studiów jest wykształcenie trenerów osobistych, którzy pracując z zupełnie różnymi osobami wprowadzają w ich życie zajęcia obejmujące swym pozytywnym wpływem wszystkie sfery osobowości. Dokonują swoistego CUDu osiągnięcia harmonii ciała, umysłu i duszy.

dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, prof. PWSZ w Nysie

Pierwszy w Polsce nowatorski kierunek studiów łączący całą wiedzę potrzebną do pracy jako trener osobisty. Jeśli chcesz wiedzieć, jak skutecznie prowadzić trening psychofizyczny każdego człowieka, tak aby osiągnąć wspólny sukces - ten kierunek jest właśnie dla Ciebie - wybierz:
- TRENER OSOBISTY
- REKREACJA PSYCHORUCHOWA

JAK UCZYMY?
Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem przekazywana jest studentom przez specjalistów z wielu dziedzin, m.in. z obszaru nauk społecznych i przyrodniczych, psychologii, żywienia człowieka i sportu. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnego sprzętu zarówno sportowego, jak i multimedialnego.

CZEGO UCZYMY?

  • Jak oddziaływać na osobowość i organizm ludzki w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie aktywności psychofizycznej i aktywnego stylu życia,
  • jak samodzielnie planować, realizować i oceniać aktywność fizyczną, rozwój osobowości i zdrowe żywienie człowieka,
  • jak mediować i negocjować zarówno z jednostkami, jak i grupami w zróżnicowanych środowiskach i kontekstach społecznych,
  • jak organizować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-ruchowe dostosowane do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia i zainteresowaniami,
  • dajemy praktyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, pozwalające na prowadzenie zajęć z osobami w różnym wieku,
  • dajemy wiedzę o roli żywienia i żywności w aktywnym stylu życia i ich wpływie na psychomotorykę i możliwości organizmu oraz o roli suplementacji w sporcie,
  • dajemy wiedzę z psychologii, ogólnej teorii osobowości i poradnictwa psychologicznego.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Udostępniamy studentom siłownie, sale fitness, sale gimnastyczne wyposażone w wysokiej jakości sprzęt monitorujący na bieżąco wyniki ćwiczeń.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W ramach kierunku działają:

  • Studenckie Koło Naukowe Trzymaj Formę „TF”, którego ideą jest zachęcanie do uczestniczenia w zorga nizowanej aktywności fizycznej, udzielanie porad nt. zdrowego odżywiania, prowadzenie badań naukowych w obszarze dietetyki i fizjologii wysiłku fizycznego,
  • Studenckie Koło Naukowe ANTROPOMOTUS, którego celem jest inspiracja do twórczej działalności studenckiej w zakresie nauki i doskonalenie cech motorycznych w różnych formach aktywności fizycznej.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl