Stypendia Burmistrza dla nyskich studentów

W roku akademickim 2018/2019 studentom PWSZ w Nysie wypłacane będą stypendia ufundowane przez Burmistrza Nysy:

  • MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY - kwota do 200 zł miesięcznie - osobom spoza Nysy, studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych nyskich uczelni, które na okres studiów przeprowadziły się do Nysy,
  • STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY - kwota do 500 zł miesięcznie - studentom studiującym w Nysie, którzy wykażą się znaczącymi osiągnięciami w poprzednim roku akademickim stacjonarnych studiów na nyskiej uczelni,
  • STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA - kwota do 500 zł miesięcznie - studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych na nyskiej uczelni, którzy wzięli udział w olimpiadzie trzeciego (centralnego) stopnia lub rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, na dowolnym etapie edukacji ponadgimnazjalnej.

Każdy student studiujący w Nysie, który spełnia warunki jednej z uchwał może złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie (ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) do dnia 15 października 2018 roku odpowiedni dla siebie wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Na stronie internetowej www.nysa.eu/strona-1971-stypendia_burmistrza.html znajdziecie Państwo informacje na temat stypendiów ufundowanych przez Burmistrza Nysy: regulaminy, dokumenty, warunki i terminy składania wniosków. Dodatkowa pomoc oraz informacje udzielane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach 7.00 -15.00 w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym (Nysa, ul. Kolejowa 15, II piętro, pok. 202, tel. 77 40 80 633).#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u