Dokumenty rekrutacyjne można składać w Sekretariacie Rekrutacji, gdzie można także dokonać rejestracji elektronicznej kandydata.

Budynek A,
ul. Chodowieckiego 4,
sala 210,
48-300 Nysa
Sekretariat Rekrutacji czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych można wysłać pocztą na adres:
PWSZ w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.
Można również skany wszystkich dokumentów wysłać na adres:
rekrutacja@pwsz.nysa.pl z obowiązkiem dostarczenia oryginałów do Uczelni najpóźniej do dnia 16.10.2020 r.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u