Kierunek dietetykaSPECJALNOŚCI:
- dietetyka administracyjna
- dietetyka kliniczna
- dietetyka sportowa

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- analiza i ocena jakości żywności
- biochemia ogólna i żywności
- farmakologia i farmakoterapia
- higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
- kliniczny zarys chorób
- technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo

przedmioty na specjalności dietetyka administracyjna:
- kalkulacja kosztów i dokumentacja żywieniowa
- technologia potraw w żywieniu zbiorowym

przedmioty na specjalności dietetyka kliniczna:
- zajęcia praktyczne z dietetyki
- żywienie kliniczne

przedmioty na specjalności dietetyka sportowa:
- żywienie w sporcie
- suplementy diety i produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia

PRAKTYKI:
łącznie 13 tygodni praktyk, (praktyki semestralne - II, III i IV semestr)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
- The Limassol College, Cypr
- Klaipeda State College, Litwa
- Universidade do Algarve, Portugalia
- Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja

PO STUDIACH:
- praca w zawodzie dietetyka w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, w hotelach, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego
- praca w poradniach dietetycznych przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach, siłowniach
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego
- kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą


Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, uruchomiliśmy nową specjalność - dietetyka sportowa. Program specjalności oparty jest na efektach kształcenia gwarantujących absolwentowi tej specjalności profesjonalizm w pracy zarówno ze sportowcami trenującymi różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i z osobami traktującymi sport rekreacyjnie.

dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski, prof. PWSZ w Nysie

Dietetyka jest nauką interdyscyplinarną obejmującą nauki przyrodnicze i medyczne, a także społeczne. Odnosi się do racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju ontogenetycznego. Dietetyka zajmuje się także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz wpływu odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa „dieta jest lekiem, którego nie zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw”. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.
Dietetyka to kierunek w PWSZ w Nysie kształcący studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zatem, jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki, to PWSZ w Nysie jest Uczelnią dla Ciebie.

JAK UCZYMY?
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt na miarę standardów europejskich, wśród których można wyróżnić:

 • pracownię technologii żywności, gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zapla- nowanych jadłospisów,
 • pracownię żywienia i dietetyki, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków, interpretację wyników dotyczących oceny sposobu żywienia,
 • pracownię analiz i oceny jakości żywności/laboratorium chemiczne, gdzie odbywa się badanie właściwości i jakości produktów spożywczych,
 • pracownię antropometryczną.

CZEGO UCZYMY?
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest:

 • nauka posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 • zapobieganie chorobom żywieniowozależnym,
 • przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z zespołem leczącym w zakresie planowania żywienia,
 • nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia,
 • przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych.
Od roku akademickiego 2016/17 utworzono nową specjalność - dietetyka sportowa - przygotowującą do:
 • prowadzenia doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną, rekreacyjną oraz sportową, a także dla osób modelujących sylwetkę ciała,
 • oceny żywienia i planowania żywienia w różnych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań,
 • komponowania posiłków i racji pokarmowych, z uwzględnieniem wartości odżywczej i walorów zdrowotnych pożywienia,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej i doradztwa żywieniowego dla różnych grup ludności, w tym dla osób podejmujących sportową i rekreacyjną aktywność fizyczną.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Nasza Uczelnia posiada pracownię antropometryczną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej oraz sale komputerowe z nowoczesnym sprzętem i profesjonalnym oprogramowaniem ułatwiającym planowanie jadłospisów i ich ocenę.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
Studenckie Koło Naukowe Set Point Diet - jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań studentów w obszarze żywienia człowieka i dietetyki z naciskiem na doskonalenie umiejętności prowadzenia badań naukowych, a także polepszenie warsztatu pracy przy planoKomentarzwaniu i wdrażaniu projektów edukacji żywieniowej.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl