Kierunek jazz i muzyka estradowa
studia licencjackie i magisterskieSTUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA:

SPECJALNOŚCI:
- wokalistyka jazzowa
- instrumentalistyka jazzowa: fortepian, gitara basowa, kontrabas, gitara, saksofon, trąbka, puzon, perkusja
- realizacja dźwięku
- edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk
(praktyki po I i II roku studiów)

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
- Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
- Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Grecja
- Nord University, Norwegia
- Firat University, Turcja

PO STUDIACH:
- praca w szkolnictwie ogólnym i muzycznym pierwszego i drugiego stopnia (po odbyciu studiów uzupełniających), prowadzenie aktywnej działalności koncertowej i nagraniowej (indywidualnie i w instytucjach kultury), prowadzenie warsztatów muzycznych, współrealizacja projektów artystycznych i multimedialnych, organizacja imprez estradowych w zakresie muzyki estradowej i pokrewnej
- tworzenie produkcji muzycznych, miksowanie dźwięków, rekonstrukcja dźwięku, mastering, montaż, a także nagłaśnianie
- praca w studiach nagrań, radio, telewizji, teatrze, imprezach plenerowych, koncertach live itp.
- kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą


STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA:

SPECJALNOŚCI:
- wokalistyka jazzowa
- instrumentalistyka jazzowa: fortepian, gitara basowa, kontrabas, gitara, saksofon, trąbka, puzon, perkusja

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)


Celem studiów jest wykształcenie instrumentalistów i wokalistów, kreatywnych i otwartych na młodzież pedagogów oraz artystów, którzy poprzez swe wielopoziomowe działania muzyczne i pedagogiczne będą podnosili poziom polskiej oraz europejskiej muzyki estradowej i kultury muzycznej.

mgr Roman Hudaszek
Dziekan Wydziału Jazzu

Kształcenie na tym kierunku jest realizowane poprzez poddanie muzyki analizie formy i struktury ze wskazaniem na zasób wiedzy teoretycznej i warsztat wykonawczy studenta. Student zdobywa wiedzę poprzez analizę literatury, posługiwanie się techniką instrumentalną i wokalną w interpretacji dzieł muzycznych, komponowanie i aranżowanie utworów w różnej stylistyce i ekspresji. Ponadto poznaje zasady i funkcjonowanie instytucji, w których będzie się w przyszłości realizował.

JAK UCZYMY?
Posiadamy w każdej klasie pianino, sprzęt hi-fi (cd/mp3/ USB), klasy basu i gitary - wzmacniacze, klasy perkusji - zestawy jazzowe, klasy fortepianu - fortepiany, klasy wokalu i big-bandu - aparaturę nagłośnieniową, mikrofony, wzmacniacze, fortepian, zestaw perkusji itd. Sale wykładowe wyposażone są w multimedia. Bogato wyposażona biblioteka. Proces dydaktyczny ubogacony jest o liczne warsztaty, kursy, wyjazdy a nade wszystko koncerty.

CZEGO UCZYMY?
Umiejętności jazzowej gry na wybranym instrumencie lub jazzowego śpiewu. Wszystkie niezbędne przedmioty i zagadnienia dotyczące rozwoju muzyka prowadzone są na poziomie akademickim. Student ma także możliwość dodatkowego rozwoju poprzez działalność w kołach naukowych.
Na specjalności realizacja dźwięku podstawowym założeniem jest przede wszystkim nauczanie studenta nowoczesnych i aktualnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW, czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie bezwzględnie posiadać wiedzę, jak obsługiwać podstawowe narzędzie pracy na stanowisku realizatora dźwięku.
Edukacja artystyczna to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości muzyki jazzowej. Wydział Jazzu PWSZ w Nysie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczącymi ośrodkami muzycznymi (uczelniami, jednostkami badawczymi, wydawnictwami) w Polsce i w Europie.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Nauki z gwiazdami – znanymi muzykami: prof. zw. dr hab. Wojciech. Niedziela, prof. zw. dr hab. Jacek Meira, prof. zw. dr hab. Karol Ferfecki, dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie, dr hab. Inga Lewandowska, prof. PWSZ w Nysie, dr hab. Adam Buczek, dr Piotr Schmidt, mgr Piotr Milwiw-Baron, mgr Roman Hudaszek, dr Piotr Furtas, dr Danuta Sendecka, dr Marcin Wawrzynowicz, dr Marzena Czajkowska, dr Romualda Ławrowska, dr inż. Bartłomiej Kruk, mgr Maciej Prokopowicz, dr Agnieszka Niewiadomska, mgr Aleksandra Brzeźnicka, dr Mariusz Drożdżal, mgr Cezary Wojciechowski, mgr Marek Kędzierski.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W ramach kierunku działają:

  • Studenckie Koło Naukowe „Nysa Gospel Choir”,
  • Studenckie Koło Naukowe Produkcji Muzycznej,
  • Studenckie Koło Naukowe - Akademicka Scena Muzyczna,
  • Chór Akademicki PWSZ w Nysie.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl