Kierunek architekturaSPECJALNOŚCI:
- architektura i urbanistyka
- architektura światła
- konserwacja i ochrona zabytków

PROGRAMY:
- Program Podwójnych Dyplomów

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)
- niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
inżynier architekt

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
7 semestrów (3,5 roku)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
- akty prawa miejscowego
- budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
- ekologia/rewitalizacja środowiska
- fizyka budowli
- geometria wykreślna
- grafika komputerowa
- instalacje budowlane
- konstrukcje budowlane
- projektowanie architektoniczne
- projektowanie krajobrazu
- projektowanie urbanistyczne
- projektowanie wnętrz
- socjologia mieszkalnictwa i miasta


przedmioty na specjalności architektura światła:
- architektura światła
- technika oświetlenia
- projektowanie iluminacji architektonicznej
- projektowanie iluminacji urbanistycznej
- zintegrowane systemy sterowania oświetleniem
- widowiska sceniczne

PRAKTYKI:
łącznie 13 tygodni praktyk (po I roku (budowlane), II roku (inwentaryzacyjne, architektoniczne, urbanistyczne) i III roku (tematycznie związane z projektem dyplomowym) w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych)

UCZELNIE PARTNERSKIE:
- HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy
- Brandenburg University of Technology Cottbus- Senftenberg, Niemcy
- Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
- Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
- University of Calabria, Włochy

PO STUDIACH:
- praca w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, których przedmiotem działalności jest programowanie, projektowanie oraz realizacja obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych
- kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą


Studia na kierunku architektura w PWSZ w Nysie to gwarancja olbrzymiej satysfakcji, ponieważ przynoszą wiele zadowolenia z możliwości wykonywania wspaniałego, pewnego i prestiżowego zawodu. Zapewniamy także naukę na sprawdzalnym, wysokim poziomie międzynarodowym.

dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie

Na kierunku architektura od 2008 roku realizowany jest polsko-niemiecki dwunarodowy kierunek studiów. Już 35 studentów stało się absolwentami tej specjalności. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, studenci mają możliwość wyjazdu na studia do Cottbus, aby później uzyskać dyplomy obu Uczelni, czyli PWSZ w Nysie i Branderburgische Technische Universität. Ponadto, studenci mają możliwość doskonalenia swojej znajomości języka niemieckiego oraz zdobycia nowych umiejętności. Nie bez znaczenia jest także możliwość nawiązania znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować np. współpracą biznesową. Program jest nowatorskim w skali kraju rozwiązaniem dającym ogromne możliwości w pozyskiwaniu przyszłych rynków pracy zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Absolwenci programu, posiadający dyplom uczelni zachodniej, bez żadnych problemów kontynuują kształcenie za granicą, stając się równoprawnymi architektami w zjednoczonej Europie. To ogromna szansa na przyszłość.

JAK UCZYMY?
Kształcenie opiera się na bezpośrednich kontaktach pomiędzy nauczycielem a studentem, na ugruntowanych już w historii edukacji związkach mistrz-uczeń. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów oraz seminariów. Studenci uczą się m.in. w pracowni rysunku i malarstwa, komputerowej – wyposażonej w oprogramowanie CAD/ CAM, laboratoryjno-projektowej budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa oraz rzeźby.

CZEGO UCZYMY?
Architektura to „dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”. Absolwent specjalności architektura światła będzie przygotowany do pełnienia pomocniczych, współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień oświetleniowych obiektów architektonicznych, w tym iluminacji architektonicznej, oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego wnętrz oraz przestrzeni publicznych z poszanowaniem walorów krajobrazowych, a także przygotowania projektów oświetlenia scenicznego oraz okazjonalnego o charakterze czasowym.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Ważnym elementem kształcenia są również liczne bezpłatne kursy i szkolenia dla studentów:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów dziennych,
  • kursy językowe,
  • międzynarodowe warsztaty i konferencje.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W Instytucie działają koła naukowe:

  • Studenckie Koło Naukowe Architektów Revikreska, którego celem jest m.in. współpraca z władzami gminy Nysa w kwestii rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni publicznych oraz pomocy w tworzeniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznych,
  • Studenckie Koło Naukowe Compages, którego celem jest m.in. rozwijanie umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych oraz fizyki budowli, przez realizację konkretnych zadań praktycznych,
  • Studenckie Koło Naukowe ReNova, którego celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu konserwacji i ochrony zabytków.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl