Dla kandydatów na kandydatów na studia stacjonarne przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.
W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.

Dla kandydatów na studia niestacjonarne przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, przeprowadza się procedurę wymienioną dla studiów stacjonarnych.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl