Kierunek jazz i muzyka estradowa
studia licencjackie i magisterskieSTUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA:

SPECJALNOŚCI:
- wokalistyka jazzowa
- instrumentalistyka jazzowa: fortepian, gitara basowa, kontrabas, gitara, saksofon, trąbka, puzon, perkusja
- realizacja dźwięku
- edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

PRAKTYKI:
łącznie 6 miesięcy praktyk
(praktyki po I i II roku studiów)

WYBRANE UCZELNIE PARTNERSKIE:
- Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
- Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Grecja
- Nord University, Norwegia
- Firat University, Turcja

PO STUDIACH:
- praca w szkolnictwie ogólnym i muzycznym pierwszego i drugiego stopnia (po odbyciu studiów uzupełniających), prowadzenie aktywnej działalności koncertowej i nagraniowej (indywidualnie i w instytucjach kultury), prowadzenie warsztatów muzycznych, współrealizacja projektów artystycznych i multimedialnych, organizacja imprez estradowych w zakresie muzyki estradowej i pokrewnej
- tworzenie produkcji muzycznych, miksowanie dźwięków, rekonstrukcja dźwięku, mastering, montaż, a także nagłaśnianie
- praca w studiach nagrań, radio, telewizji, teatrze, imprezach plenerowych, koncertach live itp.
- kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w kraju lub za granicą


STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA:

SPECJALNOŚCI:
- wokalistyka jazzowa
- instrumentalistyka jazzowa: fortepian, gitara basowa, kontrabas, gitara, saksofon, trąbka, puzon, perkusja
- produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

FORMA STUDIÓW:
- stacjonarne (dzienne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
4 semestry (2 lata)


Celem studiów jest wykształcenie instrumentalistów i wokalistów, kreatywnych i otwartych na młodzież pedagogów oraz artystów, którzy poprzez swe wielopoziomowe działania muzyczne i pedagogiczne będą podnosili poziom polskiej oraz europejskiej muzyki estradowej i kultury muzycznej.

mgr Roman Hudaszek
Dziekan Wydziału Jazzu

Kształcenie na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa realizowane jest w zakresie szeroko pojętej muzyki rozrywkowej ukierunkowanej na jazz. Studenci przede wszystkim zdobywają praktyczne umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu oraz merytoryczną wiedzę z zakresu historii jazzu, stylistyk wykonawczych, zasad muzyki, kompozycji i aranżacji, form muzycznych, a także pedagogiki i edukacji oraz realizacji dźwięku i produkcji muzycznej.

JAK UCZYMY?
Uczymy nowocześnie, mając znakomicie wyposażone - aulę koncertowo-klubową, studio nagrań, sale dydaktyczne, wykładowe i dostępne dla studentów ćwiczeniówki. W każdej sali znajduje się pianino lub fortepian oraz sprzęt nagłośnieniowy i Hi-Fi. W poszczególnych klasach znajdują się także wzmacniacze gitarowe, zestawy perkusyjne, kolumny basowe oraz mikrofony i sprzęt multimedialny. Uczelnia posiada bogato wyposażoną w literaturę przedmiotu bibliotekę. Proces dydaktyczny ubogacony jest o liczne warsztaty, szkolenia i kursy prowadzone przez autorytety z różnych dziedzin (w tym wybitnych muzyków z kraju i ze świata).

CZEGO UCZYMY?

INSTRUMENTALISTYKA I WOKALISTYKA JAZZOWA
Na specjalności Instrumentalistyka i wokalistyka jazzowa uczymy przede wszystkim praktycznych umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu, ukierunkowanych na jazz i szeroko pojętą muzykę estradową/rozrywkową. Student ma możliwość zdobycia merytorycznej wiedzy z zakresu historii jazzu, harmonii jazzowej, kompozycji i aranżacji, stylistyk wykonawczych, zasad muzyki, form muzycznych oraz współczesnych metod notacji i nomenklatury muzycznej. Ponad to, praktycznych umiejętności pracy w zespołach instrumentalnych, wokalnych oraz big-bandzie.

REALIZACJA DŹWIĘKU
Na specjalności Realizacja dźwięku podstawowym założeniem jest przede wszystkim edukacja studenta z zakresu współczesnych i nowoczesnych technik sztuki realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy w obu przypadkach jest komputer i DAW, czyli w wolnym tłumaczeniu wirtualne środowisko muzyczne (program), w którym odbywa się w zasadzie cały proces pracy nad dźwiękiem. Mowa tu m.in. o montażu, edycji, miksie, aranżacji, masteringu i wielu innych. Student po ukończeniu nauki będzie posiadał wiedzę dotyczącą obsługi podstawowych narzędzi pracy na stanowisku realizatora dźwięku.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W JAZZIE I MUZYCE ESTRADOWEJ
Edukacja artystyczna to specjalność, która czerpie zarówno z bogactwa muzyki klasycznej, jak i otwartości muzyki jazzowej. Głównym celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu muzyki rozrywkowej ukierunkowanej na jazz, którą w sposób praktyczny można wykorzystać w procesie edukacji dzieci i młodzieży w placówkach szkolno-wychowawczych. Wydział Jazzu PANS w Nysie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami Orffa w Europie oraz współpracę międzynarodową i współpracę ze znaczącymi ośrodkami muzycznymi (uczelniami, jednostkami badawczymi, wydawnictwami) w Polsce i w Europie.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Największym atutem Wydziału Jazzu PANS w Nysie są jego wykładowcy. To absolutnie topowi, wybitni i uznani muzycy jazzmani z ogromnym dorobkiem artystycznym, wiedzą i doświadczeniem oraz znakomici teoretycy, producenci i realizatorzy dźwięku.
Nasza kadra:

 • prof. dr hab. Wojciech. Niedziela, mgr Przemysław Raminiak - fortepian
 • prof. dr hab. Jacek Meira, mgr Michał Kapczuk – kontrabas, gitara basowa
 • prof. dr hab. Karol Ferfecki - gitara
 • prof. dr hab. Inga Lewandowska, dr Danuta Sendecka, dr Marcin Wawrzynowicz – wokalistyka
 • dr hab. prof. ucz., Adam Buczek – perkusja
 • dr Piotr Schmidt – trąbka
 • mgr Piotr Milwiw-Baron – saksofon
 • mgr Olof Knockenhauer – puzon
 • mgr Aleksandra Brzeźnicka – fortepian dodatkowy, akompaniament
 • mgr Roman Hudaszek – kompozycja i aranżacja, przedmioty teoretyczne
 • dr Anna Szymala, mgr Andrzej Rękas, mgr Przemysław Michalak - przedmioty teoretyczne
 • dr Mariusz Drożdżal - dyrygowanie
 • dr Piotr Furtas, dr inż. Marzena Czajkowska, mgr Maciej Prokopowicz – realizacja dźwięku
 • mgr Cezary Wojciechowski, mgr Marek Kędzierski - przedmioty praktyczne

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM
W ramach kierunku funkcjonują:

 • Studenckie Koło Naukowe „Nysa Gospel Choir”
 • Studenckie Koło Naukowe „Produkcja Muzyczna”
 • Studenckie Koło Naukowe „Akademicka Scena Muzyczna”
 • Studenckie Koło Naukowe „Współczesna metodyka pracy z głosem”
 • Chór Akademicki PANS w Nysie.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl