Untitled Document

UWAGA !

Rejestrację uznaje się za wiążąca po:

  1. Wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych w systemie rejestracji elektronicznej i wyborze kierunku studiów.
    W przypadku problemów z rejestracją on-line należy zgłosić się ze świadectwem maturalnym oraz dowodem osobistym do Sekretariatu Rekrutacji (ul.Chodowieckiego 4, Nysa, p.210), gdzie rejestracji dokona pracownik Uczelni.
  2. Wniesieniu na podane konto opłaty rekrutacyjnej.
  3. Złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w Sekretariacie Rekrutacji.

TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Terminy rekrutacji:

Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 01.06.2022
Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 01.06.2022
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 18.07.2022 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 19.07.2022 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 21.07.2022
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 21.07.2022 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 22.07.2022
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 22.08.2022 godz. 16.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 23.08.2022 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 25.08.2022
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 25.08.2022 godz. 18.00

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona według poniższego harmonogramu.


Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 26.08.2022
Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz składania dokumentów 29.09.2022 godz. 10.00
Egzaminy wstępne (na kierunek jazz i muzyka estradowa) 29.09.2022 godz. 10.00
Posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych 29.09.2022
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego 29.09.2022 godz. 18.00

SPRAWDZIANY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW

Terminy, w których odbędą się sprawdziany znajomości języka polskiego u cudzoziemców planujących podjęcie studiów w PWSZ w Nysie prowadzonych w języku polskim:
I etap rekrutacji: 19.07.2022 godz. 10.00
II etap rekrutacji: 23.08.2022 godz. 10.00
III etap rekrutacji: 29.09.2022 godz. 10.00
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u