Studia II stopnia

Warunki rekrutacji:

Dla kandydatów na studia stacjonarne (dzienne i weekendowe) przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura. W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.



#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl


stat4u