Studia II stopnia na kierunku dietetyka


Studia stacjonarne

Warunki rekrutacji:
Dla kandydatów na studia stacjonarne (dzienne) przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia. W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.


Studia niestacjonarne

Warunki rekrutacji:
Dla kandydatów na studia niestacjonarne (zaoczne) przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, przeprowadza się procedurę wymienioną dla studiów stacjonarnych.
#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl