Studia stacjonarne

Warunki rekrutacji:

Dla kandydatów na studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia. W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć, stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.Studia niestacjonarne

Warunki rekrutacji:

Dla kandydatów na studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo przewiduje się przyjęcia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, przeprowadza się procedurę wymienioną dla studiów stacjonarnych.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl


stat4u