Warunki rekrutacji:

Dla kandydatów na studia stacjonarne, zarówno tych, którzy zdawali nową maturę jak i starą maturę przewiduje się egzamin wstępny.

Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna, która sporządza listy kandydatów przyjętych na studia. O kolejności na liście, stanowiącej ranking kandydatów, decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa: wokalny i instrumentalny jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku. Składa się z dwóch części:

 1. ustny egzamin z kształcenia słuchu - ćwiczenia melodyczne, harmoniczne i rytmiczne,
 2. egzamin z instrumentu głównego:
 • fortepian, saksofon, trąbka, puzon, gitara, kontrabas, gitara basowa
 • Kandydaci przygotowują dwa zróżnicowane w charakterze utwory jazzowe z improwizacjami. Komisja może poprosić o wykonanie trzeciego utworu jazzowego oraz o przeczytanie zapisu nutowego a vista.

 • perkusja
 • Kandydaci przygotowują dwa utwory w różnych stylach muzycznych.

 • wokalistyka
 • Kandydaci przygotowują jedną piosenkę w języku polskim oraz utwór typowo jazzowy po angielsku. Komisja może poprosić o wykonanie drugiego utworu jazzowego oraz zaprezentowanie fragmentu wiersza lub prozy.

  UWAGA! Kandydaci prezentują swój program z własnym akompaniatorem lub akompaniamentem nagranym na płycie kompaktowej.

Uczelnia zapewnia wzmacniacze gitarowe i basowe, fortepian i perkusję.
Kandydaci, którzy będą zdawać egzamin z saksofonu, trąbki, puzonu, gitary, kontrabasu oraz gitary basowej będą musieli stawić się na egzamin z własnym instrumentem.
Wynik uzyskany na egzaminie wstępnym jest średnią arytmetyczną punktów z obu elementów uzyskanych przez kandydata.

Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa - specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • praktycznej, polegającej na wykonaniu dowolnego programu instrumentalnego lub wokalnego o zróżnicowanym charakterze. Kandydaci przygotowują dwa utwory w różnych stylach muzycznych
 • ustnej, mającej na celu zbadanie predyspozycji słuchowych i poczucia rytmu.

Wynik uzyskany na egzaminie wstępnym jest średnią arytmetyczną punktów z obu elementów uzyskanych przez kandydata.

Egzamin dla kandydatów na kierunek jazz i muzyka estradowa - specjalność realizacja dźwięku jest sprawdzianem, którego celem jest zbadanie zdolności i predyspozycji muzycznych oraz potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tej specjalności. Egzamin wstępny jest egzaminem ustnym. Będzie składał się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzianu wiedzy kandydata z zakresu instrumentoznawstwa, kształcenia słuchu oraz analizy akustycznej wybranych przykładów muzycznych.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl