Studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość

Studia stacjonarne

Warunki rekrutacji:
Dla kandydatów na studia stacjonarne przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.

Studia niestacjonarne

Warunki rekrutacji:
Dla kandydatów na studia niestacjonarne (zaoczne) przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, przeprowadza się procedurę wymienioną dla studiów stacjonarnych.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl