Liczba miejsc zostanie podana do wiadomości po uchwaleniu przez Senat PANS w Nysie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2023/2024#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl


stat4u