Rozwój nastawiony na doskonalenie jakości kształcenia

Uczelnia w latach 2016-2022 zrealizowała projekty o wartości prawie 26 mln zł, w tym projekty dotyczące podnoszenia kompetencji studentów ponad 21 mln zł. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym studenci PWSZ w Nysie odbywają praktyki, staże, uczestniczą w wizytach studyjnych i certyfikowanych szkoleniach zawodowych oraz dodatkowych zajęciach projektowych wykorzystując nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe.

Nyska Uczelnia produkuje energię ze słońca

PWSZ w Nysie wdraża ideę zrównoważonego rozwoju. Zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych na dwóch uczelnianych budynkach.

Przyszli inżynierowie w wirtualnej rzeczywistości

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Nysie zapoznali się z tajnikami wizualizacji 3D i VR.

PWSZ w Nysie przejmie teren Stadionu Miejskiego

Gmina Nysa przekaże teren Stadionu Miejskiego na potrzeby rozwoju bazy dydaktycznej PWSZ w Nysie.

Nowa pracownia wirtualnej rzeczywistości

Wydział Nauk Technicznych dysponuje nowoczesną pracownią do kształcenia praktycznego studentów.

PWSZ w Nysie w gronie najlepszych uczelni zawodowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy po milionie złotych dla 15 uczelni z najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów.

Mitsubishi Electric rozpoczyna współpracę z PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie podpisała umowę o współpracy z Mitsubishi Electric.

Nowy system zarządzania w PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce i jedna z nielicznych w Europie wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią.

Studia w Nysie na potrzeby nowoczesnej gospodarki

PWSZ w Nysie rozwija możliwości kształcenia studentów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji we współpracy z renomowanymi przedsiębiorstwami.

Milion złotych dla PWSZ w Nysie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Milion złotych dla PWSZ w Nysie


#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl


stat4u