Ścieżka kariery – profesjonaliści i zawodowcy

Jakość kształcenia przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia i zarobków absolwentów PWSZ w Nysie. Na podstawie monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych – ELA, PWSZ w Nysie zalicza się do uczelni o najwyższym wskaźniku. Studia na nyskiej uczelni ukończyło ponad 13.600 profesjonalistów i zawodowców. Są oni cenieni i poszukiwani przez pracodawców, odnoszą znaczące sukcesy na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy:#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl


stat4u