Dodatkowe kompetencje – wiedza i umiejętności dostosowane do rynku pracy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie przygotowuje studentów do zmieniających się wymogów rynku pracy, społeczeństwa oraz współczesnej gospodarki. Studenci uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach programu pięciu dodatkowych kompetencji, obejmującego: wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych (dla chętnych), wyjazdy studyjne, pierwszą pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym.

Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie


Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl


stat4u