Biuro Współpracy Międzynarodowej

Volkan from Turkey
I met a lot of Students and now I have plenty of foreign friends. There were many trips organized by the International Relation Office. Everybody in the IRO was very kind and helpful. And the tutors - they were really qualified.
Robert Rupik, Czechy
Wyjazd do uczelni zagranicznej daje Studentowi wiele korzyści. Jedną z nich jest poznanie kultury innego kraju, poszerzenie kręgu przyjaciół i znajomych, a także nauczenie się języka kraju, w którym się przebywa. PWSZ w Nysie jako jedna z nielicznych szkół wyższych oferuje lektorat z języka czeskiego. Z tego też powodu mój wyjazd przyniósł mi dodatkową korzyść "podszkolenia" języka czeskiego."
Kamila Górecka, Hiszpania
"Wiele się nauczyłam dzięki wymianie, usamodzielniłam się, na wiele rzeczy i spraw zaczęłam patrzeć z zupełnie innej perspektywy. Dodatkowo miałam okazję poznać system nauczania w innym kraju, miałam zajęcia z niesamowitymi wykładowcami, nawiązałam wiele przyjaźni z ludźmi z całego świata, poznałam zupełnie inną kulturę, zobaczyłam wiele niesamowitych miejsc oraz przeżyłam mnóstwo cudownych chwil, których nigdy nie zapomnę".
Kamila Czuczwara, Malta
"Co dał mi ten wyjazd? Na pewno większą pewność siebie. Nie codziennie pracuje się w jednym z największych biur projektowych, na dodatek w obcym kraju. Myślę, że poprawiły się moje umiejętności zarówno te wykorzystywane do projektowania, jak i również komunikacyjne".

Biuro Współpracy Międzynarodowej odpowiada za koordynację współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z partnerami zagranicznymi w zakresie realizowanych przez Uczelnię programów i projektów międzynarodowych. Jego zadaniem jest inicjowanie i wzmacnianie międzynarodowej aktywności i mobilności Studentów oraz Pracowników PWSZ w Nysie, poprzez szereg działań informacyjno-promocyjnych, jak również pomoc w realizacji projektów i konferencji międzynarodowych. Bardzo ważną częścią działalności biura jest również promowanie pozytywnego wizerunku PWSZ w Nysie poza granicami kraju.


Podstawowy zakres działalności Biura Współpracy Międzynarodowej:

 • obsługa wniosków Uczelni dotyczących udziału w programach międzynarodowych,
 • koordynacja Programu LLP Erasmus,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy Uczelni z zagranicą,
 • składanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w instytucjach UE oraz w przedstawicielstwach tych programów na terenie Polski,
 • inicjowanie oraz realizacja umów o współpracy,
 • organizacja wyjazdów Studentów i Pracowników w ramach programów europejskich,
 • organizacja przyjazdów Pracowników, Studentów i doktorantów uczelni partnerskich,
 • organizacja konferencji i warsztatów międzynarodowych,
 • prowadzenie doradztwa dla Studentów PWSZ w Nysie w zakresie możliwości kształcenia na uczelniach za granicą,
 • przygotowywanie materiałów dotyczących PWSZ w Nysie na forum międzynarodowym,
 • zbieranie informacji na temat międzynarodowych programów wymiany,
 • promocja PWSZ w Nysie na arenie międzynarodowej oraz poszukiwanie potencjalnych partnerów zagranicznych,
 • współpraca z dyrektorami Instytutów oraz instytutowymi koordynatorami Programu LLP Erasmus,
 • organizacja kursów językowych w kraju i za granicą.

W ramach realizowanych programów Studenci PWSZ w Nysie mogą odbyć część studiów w jednej z 36 uczelni partnerskich z następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Ponadto mogą skorzystać z wakacyjnych praktyk w firmach i przedsiębiorstwach w jednym z krajów Unii Europejskiej czy uzyskać stypendia na inne wyjazdy, w tym kursy językowe za granicą (DAAD, BUWIWM). Odbyte studia i praktyki zagraniczne w efekcie są podstawą do otrzymania przez Studenta certyfikatu Europass, który stanowi doskonałe dopełnienie CV.

PWSZ w Nysie jest jedną z najprężniej działających na polu współpracy międzynarodowej uczelni zawodowych w Polsce, o czym świadczą chociażby dane statystyczne czy rankingi. Dlatego warto podczas studiów zainteresować się bogatą ofertą skierowaną do Studentów, gdyż jest ona znakomitym uzupełnieniem zdobytego w PWSZ w Nysie wykształcenia i z pewnością będzie gwarancją uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy w przyszłości.

Więcej informacji na stronie: www.bwm.pwsz.nysa.pl

Ostatnia aktualizacja 21.12.2010#profesjonaliści #zawodowcy

www.pans.nysa.pl