Studia stacjonarne

Dla kandydatów na studia stacjonarne przewiduje się kwalifikację na podstawie oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. W przypadku braku możliwości wyłonienia liczby kandydatów zgodnej z limitem przyjęć stosuje się kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.

Studia niestacjonarne

Dla kandydatów na studia niestacjonarne przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, przeprowadza się procedurę wymienioną dla studiów stacjonarnych.Zapraszamy na bezpłatne dzienne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
Zapraszamy także na studia zaoczne.
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, studia licencjackie 3 lata a studia magisterskie 2 lata.
Nasi absolwenci bez problemu znajdują pracę albo kontynuują studia na uczelniach we Wrocławiu, m.in.: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, WSB Wrocław lub uczelniach w Opolu, m.in.: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska. Podejmują także studia na uczelniach śląskich, m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski.

Aby podjąć studia należy zdać maturę z dowolnych przedmiotów. Możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku nie wiąże się z koniecznością zdania konkretnych przedmiotów na maturze – szczegóły tutaj: Warunki i limity przyjęć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Kierunki studiów:

STUDIA I STOPNIA (licencjackie i inżynierskie)

 • architektura  (inżynier)
  - program Podwójnych Dyplomów / Double Diploma z Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
  - specjalność architektura i urbanistyka
  - specjalność konserwacja i ochrona zabytków
  - specjalność architektura i urbanistyka w języku angielskim
  - specjalność architektura światła
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność penitencjarystyka (nowość)
  - specjalność bezpieczeństwo ekonomiczne
  - specjalność bezpieczeństwo systemów informatycznych
  - specjalność kryminologia i kryminalistyka
  - specjalność zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • dietetyka
  - specjalność dietetyka administracyjna
  - specjalność dietetyka kliniczna
  - specjalność dietetyka sportowa
  - specjalność psychodietetyka (nowość)
 • filologia
  - specjalność filologia angielska
  - specjalność filologia germańska
  - specjalność język biznesu: angielski
 • finanse i rachunkowość
  - specjalność finanse przedsiębiorstw
  - specjalność rachunkowość i kontrola finansowa
 • informatyka  (inżynier)
  - specjalność bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
  - specjalność gry komputerowe i multimedia
  - specjalność systemy internetowe
  - specjalność systemy i sieci komputerowe
 • jazz i muzyka estradowa
  - specjalność realizacja dźwięku
  - specjalność wokalistyka lub instrumentalistyka
  - specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej
 • kosmetologia
  - specjalność chemia i technologia kosmetyków
  - specjalność kosmetologia specjalistyczna
 • pielęgniarstwo (tylko studia stacjonarne)
 • psychofizyczne kształtowanie człowieka
  - specjalność trener osobisty
  - specjalność rekreacja psychoruchowa
  - specjalność trener przygotowania motorycznego (nowość)
 • ratownictwo medyczne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (inżynier)
  - specjalność automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
  - specjalność inżynieria jakości
  - specjalność zarządzanie innowacjami i projektami
  - specjalność zarządzanie produkcją i usługami

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  - specjalność służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
  - specjalność bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • pielęgniarstwo


#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u